Công văn của Bộ Văn hóa - Thông tin số 3176/BC ngày 29 tháng 9 năm 1997 về việc quy định quảng cáo trên Đài truyền hình

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Công văn của Bộ Văn hóa - Thông tin số 3176/BC ngày 29 tháng 9 năm 1997 về việc quy định quảng cáo trên Đài truyền hình

đăng ngày 14-08-2017

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3176/BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 3176/BC NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình tỉnh, thành phố.

Theo quy định tại "Báo chí được đăng phát sóng quảng cáo và thu tiền quảng cáo. Nội dung quảng cáo phải tách biệt với nội dung tuyên truyền và không được vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật này". Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam đã quy định chi tiết việc quảng cáo trên báo chí. Nhưng vừa qua, một số Đài Truyền hình không thực hiện đúng các quy định về quảng cáo. Nhiều ý kiến của cán bộ, nhân dân và đại biểu Quốc hội đã phát biểu về sai phạm trong quảng cáo của các chương trình chiếu phim, ca nhạc...

Để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên truyền hình đúng quy định của pháp luật, Bộ Văn hoá - Thông tin yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình khu vực, các Đài truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện các quy định sau đây:

1. Không được phát quảng cáo giữa chương trình phim, chương trình ca nhạc, Chương trình quảng cáo chỉ được phát ở đầu và cuối phim một tập, hoặc phần chuyển tiếp giữa các tập của phim nhiều tập, mà mỗi tập độ dài từ 45 phút trở lên. Chương trình ca nhạc chỉ được phát quảng cáo ở đầu hoặc cuối chương trình.

2. Thời lượng quảng cáo không được vượt quá 5% thời lượng của chương trình theo quy định tại .

3. Không được quảng cáo rượu, thuốc lá dưới mọi hình thức. Một ngày trên mỗi kênh chỉ được phát quảng cáo cho một nhãn bia và không quá 5 lần.

4. Các Đài nhận quảng cáo hàng hoá, dịch vụ của nước ngoài, mà chủ quảng cáo không phải pháp nhân Việt Nam, phải thực hiện hợp đồng quảng cáo qua một doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo của Việt Nam có giấy phép hành nghề hợp lệ. Các Đài muốn sản xuất phim, băng, đĩa hình quảng cáo phải đăng ký xin giấy phép hành nghề theo đúng quy định.

5. Yêu cầu các Đài hình tăng cường công tác biên tập, xét duyệt đảm bảo nội dung, hình thức quảng cáo thực hiện đúng các quy định tại chương II của Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ và Thông tư 37/VHTT-TT ngày 1/7/1995 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

 

Phan Khắc Hải

(Đã ký)