Xử lý dữ liệu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Xử dữ liệu

Tinh lọc dữ liệu: Tinh lọc dữ liệu nhằm mục đích phát hiện và loại bỏ các dữ liệu không hợp lệ hoặc không chính xác, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đo lường.
Tinh lọc dữ liệu bao gồm các công đoạn sau:

 • Thẩm định cơ sở dữ liệu hộ gia đình: Xem xét các yếu tố logic giữa các thông tin khác nhau về hộ gia đình và các cá nhân, ngoài ra các thông tin bị thiếu cũng được phát hiện để có thể thu thập và cập nhật kịp thời.
 • Thẩm định việc tuân thủ kỹ thuật: Phát hiện các trường hợp các cá nhân không thực hiện việc đăng nhập/đăng xuất khi xem truyền hình, kiểm tra các trường hợp xem truyền hình trong khoảng thời gian dài bất thường, nhận diện các hộ gia đình/cá nhân lười xem Tivi...
 • Thẩm định kỹ thuật: các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị People meter tại hộ gia đình

Kết nối dữ liệu: Thông tin dữ liệu thu về từ các thiết bị People meter sẽ được kết nối với các thông tin nhân khẩu học của hộ gia đình/cá nhân để tạo ra dữ liệu đầy đủ hơn và được gán trọng số để phục vụ cho mục đích phân tích.

Gán trọng số: Gán trọng số nhằm mục đích xác định hệ số đại diện cho mỗi cá nhân hay hộ gia đình để có thể suy rộng kết quả nghiên cứu đo lường ra toàn bộ tổng thể.
Trọng số cho hộ gia đình được gán dựa trên sự kết hợp của các tiêu chí sau:

 • Quy mô hộ
 • Thành phần kinh tế hộ
 • Số lượng Tivi
 • Cách thức thu sóng

Trọng số cho các cá nhân được gán dựa trên sự kết hợp của các tiêu chí sau:

 • Số lượng Tivi hộ gia đình sử dụng xem truyền hình
 • Thành phần kinh tế hộ
 • Giới tính
 • Độ tuổi

Các công đoạn của quá trình xử lý dữ liệu hoàn toàn được thực hiện một cách tự động bằng phần mềm Pollux. Giảm thiểu 100% sai sót từ các thao tác thực hiện bằng con người.