Thu thập kênh mẫu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Thu thập kênh mẫu

Với dữ liệu được gửi về từ các hộ gia đình, hệ thống chưa thể xác định được kênh truyền hình mà hộ gia đình xem tại các khoảng thời gian cụ thể là kênh gì. Do đó, cần thu thập một cách riêng rẽ tín hiệu các kênh mẫu để làm cơ sở so sánh, đối chiếu và nhận dạng chính xác kênh truyền hình được xem tại các hộ gia đình.

Hệ thống thu nguồn tín hiệu các kênh mẫu dùng làm tham chiếu từ Tổng khống chế của Đài/kênh truyền hình đảm bảo tín hiệu các kênh đạt chất lượng và độ ổn định cao nhất. Nguồn tín hiệu này cũng được hệ thống xử lý dữ liệu trung tâm mã hóa lại dưới dạng ký tự.

signature generation

Hệ thống của VIETNAM-TAM hiện tại cho phép thu thập tín hiệu của 100 kênh mẫu, mỗi kênh đều có thêm một nguồn tín hiệu khác để dự phòng.