Thu thập dữ liệu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Thu thập dữ liệu

Hằng ngày, trong quá trình hộ gia đình xem truyền hình từng viên trong hộ gia đình cũng sử dụng điều khiển để đăng nhập/đăng xuất với thiết bị People Meter. Bên cạnh đó, People Meter cũng tự động thu nhận tín hiệu truyền hình được phát từ Tivi sau đó mã hóa lại dưới dạng ký tự.

Từ 2h – 6h sáng hằng ngày, các People Meter tại các hộ gia đình gửi dữ liệu về Server trung tâm thông qua kết nối GPRS.
Các thông tin chính được thu thập, mã hóa và gửi về trung tâm bao gồm:

  • Thông tin về thời gian
  • Trạng thái Tivi bật tắt
  • Thông tin người xem
  • Thông tin kênh xem

unitam intro slide