Tuyển chọn và quản lý hộ mẫu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Tuyển chọn quản hộ mẫu

Trên thế giới hiện nay thường sử dụng 2 phương pháp đo lường khán giả sau đây:

  • Phương pháp ghi Nhật ký (Diary): Mỗi hộ gia đình trong TAM Panel sẽ được phát một quyển nhật ký chương trình bằng giấy. Mỗi thành viên trong hộ sẽ chủ động ghi lại các chương trình, khoảng thời gian mình đã xem. Hàng tuần, nhân viên sẽ đến các hộ gia đình để thu nhật ký tuần trước và phát nhật ký mới cho tuần tiếp theo. Phương pháp Diary đơn giản, tiết kiệm nhưng có độ chính xác không cao.
  • Phương pháp People Meter: Mỗi hộ gia đình trong TAM Panel sẽ được lắp đặt một thiết bị điện tử cho phép ghi lại quá trình xem Tivi của các thành viên một cách tự động. Dữ liệu từ hộ gia đình được gửi về trung tâm dữ liệu (Data Center) hằng ngày thông qua kết nối GPRS. Phương pháp People Meter yêu cầu đầu tư chi phí lớn tuy nhiên việc đo lường sẽ đem lại sự chính xác và độ tin cậy cao hơn.

people metter slide


Đối với VIETNAM-TAM, phương pháp đo lường sử dụng duy nhất là People Meter đảm bảo nhật ký xem truyền hình của hộ gia đình được ghi lại tự động 24/24h và dữ liệu thu được là hoàn toàn khách quan, chính xác và không bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố về con người.

Dựa trên hạn mức tuyển hộ đã được xây dựng, các hộ gia đình phù hợp theo các tiêu chí sẽ được mời tham gia vào Panel để thực hiện việc đo lường khán giả truyền hình tự động.
Các hộ gia đình sẽ được lắp đặt miễn phí bộ thiết bị People Meter trên tất cả các Tivi. Hộ gia đình cũng được các nhân viên dự án hướng dẫn về cách sử dụng, cách bảo quản thiết bị và giải thích về nguyên lý hoạt động của thiết bị.

Hằng ngày, hệ thống cũng cung cấp báo cáo chi tiết về các vấn đề về kỹ thuật cũng như việc sử dụng thiết bị sai quy chuẩn nếu có tại hộ gia đình. Dựa trên báo cáo này, đội ngũ kỹ thuật và nhân viên chăm sóc hộ gia đình của dự án sẽ kịp thời xử lý các vấn đề, đảm bảo việc đo lường khán giả truyền hình được diễn ra một cách ổn định và hiệu quả.

Trong quá trình đo lường, một số hộ gia đình sẽ bị loại ra khỏi panel và thay thế bằng các hộ mới trong trường hợp không thoả mãn yêu cầu về sự hợp tác hoặc do các nguyên nhân khách quan như hộ chuyển nhà ra khỏi khu vực nghiên cứu hoặc đặc điểm của hộ không còn phù hợp với tiêu chí tuyển chọn…