Thiết kế panel

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Thiết kế panel

Quy mô Panel của dự án VIETNAM-TAM hiện tại là 270 hộ gia đình tại Hà Nội và 385 hộ gia đình tại Hồ Chí Minh. Quy mô hiện tại đáp ứng việc thu thập dữ liệu và đảm bảo kết quả đo lường có độ tin cậy tối thiểu 95% và sai số mẫu tối đa là 3%.
Dựa trên các kết quả phân tích từ dữ liệu Khảo sát cơ bản, Panel mẫu được xây dựng và thiết kế dựa trên một số tiêu chí kiểm soát như sau:
Các tiêu chí kiểm soát chính:

  • Quy mô hộ: 1 – 3 người, 4 người, 5 người trở lên
  • Thành phần kinh tế hộ: A/B/C/D/E
  • Số lượng Tivi: 1 Tivi, 2 Tivi trở lên

Các tiêu chí kiểm soát phụ:

  • Các loại hạ tầng thu sóng truyền hình: Truyền hình Cab, cách thức thu sóng khác Cab
  • Mức độ xem truyền hình của hộ gia đình: Thấp, trung bình, cao

Ngoài ra, Panel mẫu cũng được kiểm soát về cơ cấu dân số của từng khu vực địa lý theo cấp Quận/Huyện.
Số lượng hộ gia đình cần tuyển chọn vào Panel theo từng tiêu chí ở trên sẽ được tính toán và phân bổ để đảm bảo cơ cấu dân số theo chính các tiêu chí đó trong Panel và cơ cấu dân số trong tổng thể là tương ứng nhau.