Phân tích & Báo cáo

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Phân tích & Báo cáo

Các kết quả mà hệ thống đo lường khán giả truyền hình VIETNAM-TAM có thể cung cấp bao gồm:

  • Rating truyền hình: Hệ thống các loại chỉ số khán giả truyền hình của các kênh/chương trình truyền hình phân theo theo khu vực, theo từng đối tượng khán giả, hạ tầng thu sóng truyền hình ….Báo cáo về dịch chuyển khán giả, độ phủ khán giả, tần suất xem trung bình của khán giả, mức độ trung thành của khán giả đối với các kênh/chương trình…
  • Giám sát quảng cáo: Hệ thống các loại chỉ số khán giả dành riêng cho các quảng cáo, báo cáo về chi phí đầu tư, hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo truyền thông…

rating adex

Arianna là phần mềm phân tích dữ liệu khán giả truyền hình để đưa ra các loại báo cáo phân tích nói trên. Arianna gồm 4 chức năng chính:

  • Phân tích hành vi người xem
  • Phân tích quảng cáo
  • Dự báo
  • Hỗ trợ lên kế hoạch và tối ưu hóa kế hoạch quảng cáo

Với sự hỗ trợ của Arianna, các báo cáo phân tích dễ dàng được trích xuất theo nhu cầu của các nhà quản lý và các đối tượng khách hàng khác nhau. Người sử dụng có thể truy cập báo cáo trực tiếp trên Website hoặc tiếp nhận báo cáo qua Email. Ngoài ra, với những khách hàng sử dụng Arianna, dữ liệu có thể được chuyển giao một cách nhanh chóng và bảo mật thông qua công cụ Arianna Downloader.
Quy trình vận hành tiên tiến của hệ thống cho phép chuyển giao dữ liệu trước 12h của ngày tiếp theo.

arianna flow