Ghi nhận nội dung chương trình, quảng cáo

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Ghi nhận nội dung chương trình, quảng cáo

Bên cạnh nguồn dữ liệu được thu về từ các People meter và được trải qua các bước xử lý dữ liệu để đảm bảo dữ liệu hợp lệ và các các hộ gia đình/cá nhân được gán trọng số, một đội ngũ độc lập sẽ thực hiện việc ghi nhận thông tin chi tiết của các nội dung chương trình, quảng cáo được phát trên các kênh truyền hình. Hai nguồn thông tin này sẽ được kết nối với nhau để tạo thành một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhất về nhật ký xem truyền hình bao gồm đầy đủ các thông tin về khán giả và nội dung truyền hình được xem.

Các nội dung thông tin về chương trình được ghi nhận bao gồm:

 • Tên chương trình, khung chương trình
 • Thời gian, thời lượng phát sóng thực tế của các chương trình
 • Phân loại các chương trình theo các thể loại nội dung
 • Quốc gia sản xuất
 • Các thông tin khác về chương trình…

Các nội dung thông tin về quảng cáo được ghi nhận bao gồm:

 • Tên sản phẩm quảng cáo, mô tả nội dung quảng cáo
 • Thời gian, thời lượng, vị trí quảng cáo
 • Nhãn hiệu, thương hiệu, công ty sở hữu sản phẩm được quảng cáo
 • Phân loại quảng cáo theo lĩnh vực, ngành hàng
 • Giá quảng cáo
 • Các thông tin khác về quảng cáo…

Các chương trình, quảng cáo được bóc tách một cách chi tiết và chính xác trên từng giây một bằng phần mềm TVEvent.

tvdata intro slide