Trang chủ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐỊNH LƯỢNG KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET

Vai trò công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình của Cục phát thanh truyền hình theo thông tư số 37 TT/2016/TT-BTTT nhằm

tt37

 

Khao sat co ban

report kscb hcm 2017

thi truong do luong 3

sach trang